Beste spill NM Par | DnC-prisen 1987 gikk til Ingar Vold

Gaute Kolsberg (foto: Tommy Sandsmark)

«Friskusen fra Lofoten», Ingar Vold, Hentet seg Dnc-prisen med sin spilleføring på 4-3 tilpasning mot landslagsparet Grøtheim – Tundal.  Artikkelen ble ført i pennen av Gaute Kolsberg.

Her følger artikkelen

 

Spar ut til tier, knekt og ess. I neste stikk fulgte hjerter to til ti og dame. Så kom clou’et: RUTER ESS fulgt av ruter 4 til knekt, dame og konge.

Nå var det egentlig over, men Tundal gjorde det beste han kunne ved å fortsette med hjerter konge. Vold stakk imidlertid med esset, tok for kløver ess, spar til kongen, to ganger ruter med sparavkast.

Når så spar kunne stjeles med hjerter 9 rød et originalstikk hos Tundal og 10 stikk var et faktum.