For sesongen 2022-23 er styret i NBP følgende:

Leder

 • Vegar Næss

Kasserer

 • Vegard Brekke

Styremedlemmer

 • Knut Kjærnsrød
 • Kristian Barstad Ellingsen
 • Nils Kvangraven
 • Leif Erik Stabell

Varamedlem

 • Erlend Skjetne

Valgkomite

 • Nils Kvangraven

Æresmedlemmer av NBP

Tidligere formenn/ledere i Norsk Bridgepresse

 • 1976 – 1979             Ranik Halle
 • 1979 – 1983             Arne Hofstad
 • 1983 – 1985             Reidar Lien
 • 1985 – 1986             Leif-Erik Stabell
 • 1986 – 1987             Gaute Kolsberg
 • 1987 – 1989             Arild Torp
 • 1989 – 1993             Tore Mortensen
 • 1993 – 1995             Magne Paul Søvik
 • 1995 – 1997             Are Guttelvik
 • 1997 – 2011             Alf Helge Jensen
 • 2011 – 2015            Knut Kjernsrød
 • 2015 – 2017            Erlend Skjetne
 • 2017 – 2021            Nils Kvangraven
 • 2021 –>                   Vegar Næss