Norsk Bridgepresse ønsker at flest mulig av norske bridgeskribenter og journalister blir medlem.

Det koster kr. 200,- pr år.  Juniorer betaler 50,- i en innmeldingsavgift og er med det medlemmer til de ikke er juniorer lenger.

Som medlem bidrar du til å sikre at den norske bridgehistorien tas vare med god bridgejournalistikk.

Medlemmer av Norsk Bridgepresse samarbeider med Norsk Bridgeforbund om å dekke alle norske mesterskap samt våre landslag.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker å melde deg inn hos oss.