År Spiller Journalist
2021 Thea Indrebø Nils Kvangraven
2020 Thea Indrebø Harry Arne Vågen
2019 Christian Bakke Geir Olav Tislevoll
2018 Tomas Tøsse Boye Brogeland
2017 Christian Bakke Tor Bakke
2016 Christian Bakke Tor Bakke
2015 Christian Bakke Tor Bakke
2014 Christian Bakke Jon Sveindal
2013 Christian Bakke Jon Sveindal
2012 Lars Arthur Johansen Kåre Beyer Kristiansen
2011 Håkon Bogen Erlend Skjetne
2010 Steffen Fredrik Simonsen Erlend Skjetne
2009 Espen Lindqvist Boye Brogeland
2008 Petter Eide (Kåre Beyer Kristiansen)
1983 Glenn Grøtheim Arne Hofstad