Beste spill NM Lag | DnB-prisen 1992 gikk til Svein Gunnar Karlberg

Tore Mortensen, Svein G Karlberg og Geir Gisnås (foto: Tommy Sandsmark)

Geir Gisnås vant presseprisen for sin artikkel om Svein Gunnar Karlbergs motspill.

Et dukkehjem

Om salige Ibsen hadde vært med under NM-finalen for lag i Steinkjer, så ville han nok hatt atskillig positivt å si om årets norske juniormestere – Svein Gunnar Karlberg og Kurt Ove Thomassen fra Mo BK.

Her ville han fått sin nødvendige inspirasjon til å skrive sitt velkjente 2 Et dukkehjem», om enn med et litt annet innhold.

Allerede i andre melderunde var alle som roterte aktivt i meldeboksen for høyt. Og etter som Svein Gunnar Karlberg hadde tro på god uttelling – og dessuten var redd for at makker ville melde 5 kløver – så straffedoblet han like godt med en gang.

Karlberg spilte singel kløver ut til makkers ess. Thomassen la ned ess og konge i hjerter og fortsatte med kløver. Nord stjal med spar konge – ellers får vest hjerterrøff – og fortsatte med spar knekt til dukk!

Nå fulgte spar til 9 og ess og ytterligere en spar til nok en dukk! Så fulgte kløver konge mens nord og øst saket en ruter hver. Neste kløver ble stukket med tieren. Den fikk han beholde på. Vest fortsatte med ruter knekt. Stillingen er blitt

 

Svein Gunnar Karlberg har full kontroll over motparten nå. Kurt Ove Thomassen i Vest spilte ruter til ess i Nord, Forsøket på å få noe hjerterstikk tok Karlbergs siste trumf seg av. Ytterligere 2 ruterstikk ga juniorparet fra Mo 800 inn.

Det er lett å inn 500 på ordinær måte, men Svein Gunnar s «Dukkehjem» overførte kontrollen i spillet fra Nord til Øst.