Tommy Sandsmark Utnevnt til Æresmedlem i NBP

Tommy Sandsmark

Er en av de virkelig store innen norsk bridgejournalistikk. Han var med og startet Norsk Bridge Presse i 1976, og han var også en sentral person i etableringen av tidsskriftet Bridge i Norge der han har vært både redaksjonssekretær og redaktør/utgiver. Han har vært styremedlem i IBPA siden 1981 og var president/visepresident i organisasjonen i nesten 10 år. Han var bridgeredaktør i NorPress( tidl. Høyres Pressebyrå )1987-97, bridgeredaktør i Arbeiderbladet 1981-87, bridgeredaktør i Dagsavisen 1996-2001, og er pt bridgeredaktør i Aftenposten. I tillegg en mengde praktiske og administrative aktiviteter innen bridge som det vil føre for langt å gå inn på her.