Årets spill NM PAR 2001 | Ricaprisen gikk til Helge Hantveit

Helge Hantveit (SM 17)

Helge Hantveits spill referert av Atle Grefstad ble årets vinner. Her følger artikkelen:

Helge Briljerer

Utspill lille kløver til femmeren. Hjerter 9 fikk seile rundt til knekten. Spar fulgte til kongen. Ny kløver ble spilt til esset.

Helge Hantveit spilte nå ruter til knekten og begge motspillerne la markert oddetall. Ny hjerter fulgte til kapp, og spar ble trukket til esset. Ruter til esset fulgt av spardame med kløveravkast.

Nå spilte Helge med ett lite gjesp hjerter ess og dame og Nord måtte avslutte med kløver konge, og gi Helge siste stikk på kløver dame. 9 stikk var verdt +29 på en glimrende gjennomført spilleføring