Ranik Halles Pris | 2003 – Tildeles Knut Palmstrøm

Knut Palmstrøm får Ranik Halles Pris tildelt av Jon Sveindal

Knut ble født i Oslo i 1916. Han arbeidet som fylkesarbeidssjef i Buskerud med ansvar for mottak og integrering av blant annet flyktninger. Han var i perioder engasjert av FN for å bistå med å bygge opp tilsvarende organisasjoner i Asia, Midtøsten og Afrika. Selv om dette var en svært krevende posisjon fant Knut alltid glede over bridge og brukte mye av sin fritid til bridge. Da han i 1997 reiste til Italia for å følge EM kjørte han bil fra Norge selv om han var over 80 år gammel.

Knut Palmstrøm var fast bridgespaltist i Dagbladets fra 1972. Han gledet lesere med sine spill i 30 år. Mer enn 10 000 bridgespalter ble produsert av Knut! Han var sammen med sin faste bridgemakker, William B Herseth, en anerkjent systemteoretiker og forfattet bøker om før- og etterkrigstidens mest populære meldesystemer Vienna og Culbertson.

Knut Palmstrøm hadde en av Norges største private samlinger av bridgelitteratur. Denne donerte han til Norsk Bridgeforbund.

En morsom historie fra Knut er denne

En dame ringte og spurte om ikke HR Palmstrøm kunne få flyttet bridgespalten i Dagbladet til en annen side. Plasseringen sammen med kontaktannonsene var uheldig, damen pleide å lese bridgespalten på trikken og når hun trakk på smilebåndet over fine spill ville trikkens andre passasjerer tro hun hadde funnet en interessant kontakt å ringe til!