Beste spill NM PAR | Rica-prisen 2008 tildeles Baard Olav Aasan

Baard Olav Aasan

Ricaprisen 2008

Baard Olav Aasan vant prisen for beste spill, journalist var Geir Olav Tislevoll. Her følger Tislevolls artikkel:

Aasan-Kippe var mitt hete tips foran denne parfinalen. Og de var hele turneringen i tetbildet. Her Baard Olav Aasan i aksjon (spillet er vridd for å få syd som spillefører).

I dette spillet fikk Aasan – Kippe melde i fred og endte i den normale utgangen 3 grand. Ved flere bord doblet øst etter 1 kløver – 1 spar fra nord/syd. Det gjorde kanskje spilleførernes oppgave lettere. Fra vest kom spar 9 i utspill til syds single konge. Kløver ess ble presset ut, og da kom ruter 7 i vri fra øst. Aasan tenkte at det var hipp som happ om han brukte kongen eller knekten (om ikke mot formodning begge honnørene satt foran). Det var fortsatt sjanser for å etablere ekstra ruterstikk senere om vest kunne stikke. Derfor gikk han opp med kongen som i dette tilfellet stod. Så kløverstikkene, og øst fikk pustebesvær.

Før den siste så det slik ut:

Vest hadde kastet en hjerter fra nieren tredje, ingen god ide. Om han ikke gjør det kan øst avblokkere hjerterne sine slik at vest kommer inn på nieren for å spille spar gjennom.

På siste kløver kastet øst en hjerter, og Aasan spilte tre runder av den sorten. Øst kunne ta for ruter ess, men måtte så avslutte til sparsaksen.

3 grand med ti stikk ga 23 plusspoeng (av 42 oppnåelige). Ni stikk ville gitt minus 3 til paret fra NordTrøndelag, som i denne parfinalen representerte Midt-Trøndelag krets