Festivalprisen 2009 tildelt Christer Kristoffersen

Christer Kristoffersen (SM 17)

Årets festivalpris, prisen for beste spill i bulletinen, gikk til Christer Kristoffersen (spiller) og Snorre Aalberg (journalist). Spillet stod på trykk i bulletin nr. 6, og ble betegnet som «tøft» og «annerledes».

Juryen, bestående av Marianne Harding, Nils Kåre Kvangraven og Alf Helge Jensen, la vekt på at spillet skulle skille seg fra mengden. Denne gangen var det verken et godt innspill eller en fantastisk skvis som vant, men et logisk resonnement. Juryen syntes også tittelen på artikkelen «ta for ruter sækser’n» traff spikeren på hodet, da den faktisk stod

Her følger omtalen klippet fra bulletinen:

Ta for ruter sækser’n!!

Øst/vest: Oddbjørn Dyrkorn – Anders Svare Nord/syd: Christer Kristoffersen – Per Arne Flått

Dere journalister kan bare slutte å skrive om spill for å vinne konkurransen om årets tøffeste. Vinner ikke Christer denne prisen, skal jeg love at makkeren hans, Per Arne Flått, skal løpe naken rundt hotellet i kveld.

Øst åpnet med 2♠ som viste firekort og en lengre minor. Christer i syd avsluttet meldingsforløpet med 2NT. Vest fant beste utspill med kløver dame. Den lasjerte Christer. Neste kløver stakk øst og godspilte fargen. Christer tar ess konge i spar siden knekten kan sitte dobbel. Så ruter to mot bordet og vest legger ruter fire. Så kommer det flotte ressonementet.

Øst har et inntak i hjerter siden han godspiller kløveren sin, ergo har han fordelingen 4-2-1-6. Det mennesket som ikke legger sin minste ruter fra fem stykker i vest, er ikke født. Ergo har øst ruter tre singel!

«Ta for sækser’n, makker!!»

 

Snorre Aalberg – bulletinredaktør nm lag 2006