Ernst & Young-prisen | 2008 – 2015 | Historien og statuttene

Ernst&Young-prisen 2009: Tommy Søiland (vinner), Olve Gravråk (Ernst & Young) og Lars Allard(2.plass)

I 2008 inngikk revisjons- og rådgivningsfirmaet Enst & Young en avtale med NBP om å sponse en pris for årets beste spill, denne ble benevnt som Ernst & Young-prisen. Fra 2013 endret firmaet navn til EY, prisen endret da navn til EY-prisen. 

Sponsoravtalen løp helt frem til 2015 hvor firmaet ikke lengre ønsket å videreføre avtalen. Vi retter en stor takk for den støtte EY ga NBP og Norsk Bridge i denne perioden.

Statutter Ernst & Young-prisen

 1. Intensjonen er å kåre årets beste spill med norske utøvere. Prisen er et samarbeid mellom Ernst & Young og Norsk Bridgepresse (NBP). Den utdeles årlig under Bridgefestivalen.

 2. Det konkurreres om beste spill (prestasjon ved kortbordet), det være seg meldingsforløp, motspill eller spilleføring.

 3. Ernst & Young-prisen har tre forskjellige premier: Beste spill honoreres med 5000 kroner, det nest beste med 2000 kroner. I tillegg settes opp en juniorpris på 3000 kroner (aldersgrense normal junioralder i bridge). Hvis et motspill får pris, deles premien mellom de to spillerne, med mindre man klart kan si at den ene hadde størst betydning for utfallet.

For hver av de tre prisene deles det også ut en journalistpris, på henholdsvis 3000 (for beste spill), 1000 og 1000 kroner.

 4. For at et spill skal komme i betraktning, må det først være offentliggjort i en offentlig tilgjengelig bridgepublikasjon (papir eller nett), og deretter bli innrapportert til Norsk Bridgepresse.

Artikkelen skal inneholde:

* Kortfordeling

* Giver og soneforhold

* Navn på alle fire spillere

* Meldingsforløp, evt. med forklaring

* Kortfattet forklaring av spillets gang, med framheving av spillets poeng/poenger

* Eventuelt sluttspilldiagram

 Alle kandidater vil i tur og orden bli lagt ut på hjemmesida til NBP.

 5.  Juryen består av:

* En representant for Ernst & Young

* To representanter for NBP

NBP foretar det forberedende arbeid for juryen. Ernst & Young bestemmer hvem som skal dele ut prisene. Den klare intensjon er at det skal lages til en skikkelig ramme rundt utdelingen under Bridgefestivalen.