Knut Kjærnrød utnevnt til æresmedlem i NBP

Knut Kjærnsrød - Æresmedlem i NBP

Knut var leder i NBP i perioden 2011-2015, han mottok i 2010 Ranik Halles Pris for sitt virke. Han har i en mannsalder ført ukentlig bridgespalte, vært arrangør av flere turneringer og bidratt med artikler til bulletiner og magasiner. Knut har også vært en aktiv bidragsyter internasjonalt og sikret at gode norske prestasjoner har blitt fremmet utenfor landegrensene. NBPs årsmøte vedtok styrets forslag om æresmedlemskap med akklamasjon.