Innkalling til årsmøte i NBP 2019

Styret i NBP innkaller med dette til årsmøte i Norsk Bridgepresse. Møte blir avholdt i forbindelse med Norsk Bridgefestival i Drammen.

Dato                 Tirsdag 6. august 2019

Sted:                Drammens hallen

Tidspunkt:         kl. 14:00 (straks nm mix lag er avsluttet)  

Saksliste

  1. Valg av møteleder og referent.
  2. Gjennomgang av regnskap
  3. Gjennomgang av årsberetning
  4. Valg
  5. Eventuelt

Vel møtt!