Jim Høyland vinner Festivalprisen 2020

Jim Høyland (SM 17)

Skeidarprisen – Festivalprisen 2020

NBP har inngått et samarbeid med møbel- og interiørkjeden SKEIDAR som sponser årets pris med gavekort hos Skeidar til en verdi av kr. 3.000 til spiller og kr.1. 500 til journalist .

Årets jury har bestått av Tolle Stabell, Sofie Græsholt Sjødal og Knut Kjærnsrød (leder).

Juryen har valgt å delte ut Skeidarprisen for beste spill på Norsk Bridgefestival 2020 til Jim Høyland, journalist var Sam Inge Høyland. Spillet ble omtalt i bulletin nr. 6.

Spillefører viste stor grad av oppfinnsomhet og fant den lille vinnermuligheten ved å stille motparten overfor et valg de ikke klarte å gjennomskue og deretter fulgt opp med god teknikk i sluttfasen.

Et teknisk og psykologisk vel gjennomført spill

Her følger artikkelen skrevet av Sam Inge Høyland

Ser du vinnarvarianten?

2H viser ca 6-10 med 5H og 4+ i ein minor.

Utspel Kl Q.

Jim Høyland i S vart speleførar i ein litt hardmeldt 3NT.

Kløver Q og vest la kløver 8. Korleis er vinnarsjansane? Viss ruter konge er i V og hjarter konge er andre i Ø, kan du enkelt vinne ved å stikke med kløver konge i stikk 1 og spele ruter til knekt og så hjarter til Q og E. Hjarter konge andre i vest er ikkje veldig stor sannsynlegheit.

Så når kløver 8 kjem på frå vest, svakheit, ser det ut som kløver ess sit på vest si hand. Jim valgte å utsette problemet litt og la liten kløver for å sjå kva som skjedde i neste stikk. Vest skifta til hjarter 7, liten og liten som gav inntrykk av at hjarter konge sat minst tredje hos øst. Jim tenkjer at han må ha 5 ruterstikk, 2 i hjarter, eit i spar og eit innspel for det niende stikket. Korleis skal han så få 5 ruterstikk?

Ruterfargen kan ikkje gi 5 stikk utan at motparten gjer feil, sidan motparten kan blokkere fargen. Som den oppfinnsomme speleførar Jim kan vere, gir han motparten vanskelege val og spelte i tempo ruter 8! Vest tenkte seg ikkje noko om og la liten og dermed gjekk ruter 8 rundt. Deretter fylgte ruter dame til konge og ess. Spelet var fortsatt ikkje over for det mangla fortsatt eit stikk. Hjarter til ess og deretter tok Jim ruterstikka.

I femkortsposisjonen har Jim følgjande hand:

  • E kn T
  • KT

No var det berre å spele spar til T og håpe at minst ein av sparhonnørane sat i vest, og at vest ikkje hadde hjarter å spele opp att til øst sin konge.

Som vi ser, hadde vest berre to hjarter og måtte gi Jim det niende stikket på kløver konge eller spar ti.

Eit flott spel med mange fine poeng!