År Spiller Journalist
2020 Jan Arild Olsen Nils Kåre Kvangraven
2020 Jim Høyland Sam Inge Høyland
2019 Jo-Arne Ovesen Ingunn Uran
2018 Nils Kåre Kvangraven Nils Kåre Kvangraven
2017 Stig Dybdahl Allan Livgård
2016 Øyvind Saur Nils Kåre Kvangraven
2015 Fredrik Helness Erlend Skjetne
2014 Geir Brekka Snorre Aalberg
2013 ? ?
2012 Lars Allard Erlend Skjetne
2011 Egil Hansen Erlend Skjetne
2010 Jim Høyland Sven-Olai Høyland
2009 Christer Kristoffersen Snorre Aalberg
2008 Jan Grov Snorre Aalberg
2006 Anders Kristensen Tommy Sandsmark
2005 Siv Thoresen Jo-Arne Ovesen
2003 Axel Mathisen Reinert Amundsen
2002 Peter Marstrander Tommy Sandsmark
2000 Jan Einar Sætre Kai Jørstad