Avis Journalist(er) Ukedager
Dagbladet Peter Marstrander
Boye Brogeland
Tir/Fre/Lør
Bergensavisen ? ?
Gauldalsposten Erlend Skjetne Tor
Fredrikstad Blad Tore Farbrot Lør
Klassekampen Espen Gisvold Lør
Gudbrandsdølen Dagningen Johnny Holmebakken Fre
Aftenposten Tommy Sandsmark Daglig
Dagsavisen Finn Alsos Brandsnes Daglig
Telemark Arbeiderblad Harry Arne Vågen Tir
Varden Øystein Eriksen Fre
Østlendingen John-Hallvard Skoglund Lør
Arbeidets Rett Åsmund Sandkjernan Fre
Sarpsborg Arbeiderblad Thor Kjennbakken Tir