Beste spill NM Par 1983 | DnC-prisen gikk til Tor Helness

Tor Helness (foto: Tommy Sandsmark)

Tor helness fikk DnC-prisen for en perfekt gjennomført criss-cross skvis i et spill vhor han nok en gang dokumenterer full oversikt. Spillet ble fortalt av Aksel Napstad, men ført i pennen av Torleiv Svinterud som fikk presseprisen.

 Her følger artikkelen

Aksel Napstad, NM-debutant fra Oppland, har fortalt om dette spillet mot ikke ukjente Helness-Stabell. Det å møte de største i en sverm av tilskuere er en belastning for de mindre rutinerte. Men Napstad fikk i alle fall med seg poenget i spillet, men det var også omtrent alt han fikk! – avslutter Torleiv Svinterud innledningen i sin artikkel i Sandefjords Blad.

 

Liten hjerter i utspill til tieren. Spar tre til kongen ble fulgt av hjerter ess og hjerter til damen med avkast av en kløver fra blindemann.

Tor Helness fortsatte med ruter dame og ruter til tieren. På spar ess og ny spar til damen måtte syd legge sine godspilte hjerter. Posisjonen hadde blitt denne

 

På spar knekt la Tor en kløver, og syd var ferdig. Med full oversikt hadde Tor fanget han i en perfekt criss-cross skvis og måtte få tre av de fire siste stikkene og ti i alt.

Det som imponerte debutanten mest var det tilsynelatende rutinemessige i opplegget. For, som han sier: Det er jo slikt som iv bare leser om i avisene.

 

Torleiv Svinterud – Sandefjords Blad – vant presseprisen