Norsk Bridgepresse (NBP) ble stiftet 28. mai 1976 etter initiativ fra redaktør Ranik Halle.

 

Vedtektene for NBP ble vedtatt endret på årsmøte i 2015