For sesongen 2021 er styret i NBP følgende:

Leder

  • Vegar Næss

Kasserer

  • Vegard Brekke

Styremedlemmer

  • Knut Kjærnsrød
  • Kristian Barstad Ellingsen
  • Nils Kvangraven
  • Leif Erik Stabell

Varamedlem

  • Erlend Skjetne

Valgkomite

  • Nils Kvangraven

Æresmedlemmer av NBP

Tidligere formenn/ledere i Norsk Bridgepresse

  • 1976 – 1979             Ranik Halle
  • 1979 – 1983             Arne Hofstad
  • 1983 – 1985             Reidar Lien
  • 1985 – 1986             Leif-Erik Stabell
  • 1986 – 1987             Gaute Kolsberg
  • 1987 – 1989             Arild Torp
  • 1989 – 1993             Tore Mortensen
  • 1993 – 1995             Magne Paul Søvik
  • 1995 – 1997             Are Guttelvik
  • 1997 – 2011             Alf Helge Jensen
  • 2011 – 2015            Knut Kjernsrød
  • 2015 – 2017            Erlend Skjetne
  • 2017 – 2021            Nils Kvangraven
  • 2021 –>                   Vegar Næss