Statutter

 1. Ranik Halles Pris er satt opp av Aftenposten og Norsk Bridge Presse (NBP) til minne om redaktør Ranik Halle, for å stimulere til god bridgejournalistikk.
 2. Ranik Halles Pris utdeles hvert år, første gang i 1988, og overrekkes fortrinnsvis under banketten i forbindelse med NM-finalen for par.
 3. Ranik Halles Pris tildeles for fremragende arbeid innen bridgejournalistikken (i avis, magasin, radio, TV…) eller som bridgeforfatter, fortjenestefullt arbeid innenfor bridgejournalistenes organisasjon eller generelt for fremme av bridgejournalistikken.
 4. Juryen består av tre medlemmer:
  • ett oppnevnt av Norsk Bridge Presse
  • ett av Norsk Bridgeforbund (NBF)
  • ett av Aftenposten.
 1. For at en artikkel skal komme i betraktning, må den ha vært offentliggjort i avis, tidsskrift, i NBPs bulletin eller i bulletin som utgis i forbindelse med NM eller internasjonalt mesterskap.
 2. Statuttene er vedtatt av NBPs styre og Aftenposten.
 3. Statuttene skal gjøres kjent for alle medlemmer av NBP.

 

Tidligere vinnere