År Spiller Journalist
2023 Christian Bakke Boye Brogeland
2022 Runde Brendeford Anderssen Nils Kåre Kvangraven
2021 Nikolai Heiberg-Evenstad Christian Bakke
2020 Tor Helness Geir Olav Tislevoll
2019 Tor Eivind Grude Kristian Barstad Ellingsen
2018 Tom Johansen Nils Kåre Kvangraven
2017 Jan Hugo Lie Nils Kåre Kvangraven
2016 Liv Marit Grude Kristian Barstad Ellingsen
2015 Boye Brogeland og Espen Lindqvist Knut Erik Ljung
2014 Boye Brogeland Knut Erik Ljung
2013 Laila Elefskaas Snorre Aalberg
2012 Geir Olav Tislevoll Jon Sveindal
2011 Geir Helgemo Erlend Skjetne
2010 Espen Lindqvist Boye Brogeland
2009 Tommy Søiland Peter Marstrander
2008 Odin Svendsen (Dagbladet)