Beste spill NM Par | DnC-prisen 1986 gikk til Kurt Strand

Kurt Strand (foto: Tommy Sandsmark)

Kurt Strand fra Vest-Finnmark vant DnB-prisen i 1986 for en criss-cross skvis, presseprisen gikk til Trond Aasen som skrev artikkelen om spillet.

Her følger artikkelen

Unggutten Kurt Strand fra Vest-Finnmark utmerket seg i dette spillet:

 

Etter tre passer åpnet Kurt Strand med 1 Nt, og etter Stayman ble kontrakten lagt i 3 NT.

Ruter dame ut ble stukket med kongen og Kurt fortsatte med hjerter 10 til bordets konge. Kløver til håndens konge, ruter til tieren, ruter ess og mer kløver fra bordet. Øst gikk opp med esset og ved til hjerter. Inne på hånden spilte nå Kurt kløverne, til denne situasjonen:

 

På kløver seks la Kurt spar 7 fra bordet – Øst var fanget i en nydelig criss-cross skvis:

Kaster han spar, spilles spar til esset og damen er godspilt med hjerter ess som innkomst

Saker øst hjerter spilles hjerter ess og bordets hjerter 9 er godspilt for 12 stikk.

Syd gjorde en liten feil da han tok for ruter ess, det ga Øst anledning til et elegant mottrekk – å sake kløver ess! Syd kan da ikke godspille kløverfargen uten å slippe Vest inn, slik at han kan ta for sine godspilte rutere. Hadde øst funnet dette motspillet, ville han i stedet vært en sterk kandidat til DnC-prisen.

Syd spilte ruter ess for tidlig. Han kan spille seg frem til ovennevnte sluttposisjon med ruter ess i behold. Etter siste kløver spiller han ruter til bordets ess, samme skvis oppstår.