Beste spill NM Lag | DnC-prisen 1987 gikk til Geir Anderssen

Generalsekretær Rolf J Olsen deler ut Dnc-prisen til Geir Anderssen i 1987

Geir Anderssen fra Tempo Halden, som for øvrig er banksjef i Kreditkassen vant DnC-prisen for sitt flotte motspill fra lagfinalen. Artikkelen ble skrevet av Tommy Sandsmark som vant presseprisen.

Her følger artikkelen

 

Slik det sitter ser det ut som om syd har en spartaper og to rutertapere. Men Geir Anderssen ville det annerledes!

Han spilte ut ruter ess, og etter å ha sett bordets nier og makkers åtter, underspilte han ruteren i annet stikk!

Han regnet med at siden de brukte svenske fordelingskast måtte Søvik enten sitte med 10 8, 10 8 x eller åtteren single. I alle tilfelle ville øst komme inn. Søvik var selvfølgelig plutselig inne på ruter 10 og siden 2 NT viste lengde i begge minorfargene var det ikke vanskelig for han å skjønne hvordan det lå an. Han spilte derfor en spar tilbake til stjeling, dermed gikk kontrakten en beit.