Rica Prisen for Beste spill NM LAG 1999 gikk til Terje Lie

Terje Lie

Terje Lie ble vinner av Rica Prisen i forbindelse med Finalen for NM LAG som ble arrangert på Bryne. Journalistprisen gikk til Knut Kjærnsrød.

Her kan du lese Knuts Artikkel

 

Innspill med schwung!

Det er heller sjelden vare at en frivillig saker to honnører på to småkort fra motparten, men Terje Lie var mester for den bedriften her.

Motparten var snille i meldingsforløpet, og dermed fikk han i motsetning til de fleste andre, spille på lavt og behagelig nivå. Øst startet med ruter ess og skiftet til hjerter dame som han også fikk beholde.

Nå var han innspilt for første gang og spilte ruter konge og mer ruter til damen. Hjerter ess, konge og mer hjerter sendte øst inn igjen – innspill nr to.

Arne Thomassen fortsatte med ruter og Terje saket kløver knekt! På den femte ruteren kvittet han seg med kløver konge, og nå måtte øst fortsette med spar opp i saksen slik at Terje slapp med en bet.

Vakkert av den utflyttede vestfoldingen.