Visma-prisen 2014 | Beste spill av en junior i VM tildelt Kristoffer Hegge

Kristoffer Hegge med pris overrekt av Nils Kvangraven

Visma-prisen i VM junior:

Visma utvider sin pris og gir 2500 kr til beste spill utført av en norsk spiller i jr vm. Alle 3 jr klasser kjemper om prisen. Alle pengene går til spiller. Er det et fint motspill deler makkerpar prisen.

Juryen, bestående av Allan Livgård, Erlend Skjetne og Peter Marstrander har kåret Kristoffer Hegges spilleføring i 3 NT i semifinalen mot Polen som vinner. 

Her er artikkelen som ble publisert i Dagbladet:

Vest spiller ut kløver dame som han får for, og kløver åtte går til Østs tier og kløver ess. Syd spiller nå spar til damen som blir stukket med kongen, og alle følger på en ny kløverrunde til kongen ( knekten er igjen hos Vest ). Hvordan planlegger du spillet?

På dette tidspunktet må det være riktig å prøve en ruter til kongen slik Kristoffer Hegge gjorde. Dersom Vest har ruter ess, må de andre fargene sitte pent, men Øst kan komme under press når Vest tar det siste kløverstikket. I dette tilfellet tok ruter konge stikket, og Kristoffer spilte  ruter seks fra hånden som gjør at et ekstra ruterstikk kan godspilles hvis Vest har 10 x eller Kn x i ruter. Når Vest fulgte med liten ruter, la Syd åtteren, og Øst kom inn på ruter ess. Øst spilte spar tilbake til tieren. Så fulgte ruter til damen som Øst kastet hjerter på. Spar til esset viste at den fargen ikke satt jevnt. Kristoffer Hauge tok deretter for hjerter kong, og nå kunne han sikre kontrakten ved å spille Øst inn på den siste sparen uavhengig av hvor hjerter dame satt.