Beste spill NM Lag 2019 – Petter Tøndel

Petter Tøndel sto for beste spill i lagfinalen 2019

Prisen for beste spill i årets NM-finale ble vunnet av Petter Tøndel. Han spilte hjem  7 kløver på tross av at en av motstanderne hadde utstyrt seg med  knekt-ni femte i trumf. Atle Grefstad skrev om spillet og ble tildelt journalistprisen.

Gratulerer til både spilleren og skribenten! Juryen besto av John Helge Herland (NBF Rogaland), Jan Muri (NBF) og Knut Kjærnsrød (Norsk Bridgepresse). 

Her følger artikkelen

På merket – av Atle Grefstad

I kamp fem dukket det opp et spill med store kort nord-syd. Petter Tøndel og Glenn Grøtheim meldte seg opp i 7 kløver mot Gunnar Harr og Stig Arne Iversen:

Petter fikk hjerter ut til esset i 7 kløver. 

Han tok for kløver konge og fikk se sitsen. Så kom spar ess og spar til stjeling fulgt av hjerter til kongen og stående spar. Da var øst ferdig. Han valgte å trumfe, men da trumfet bare Petter over og spilte seg inn på kløver dame. Ny stående spar gjorde slutt på drømmen om stikk for øst-vest.

Tillegg fra bulletin redaktør Ellingsen:

Det var et par detaljer som ikke ble nevnt da spillet var omtalt i Bulletin 3. Petter spilte kortene i akkurat den rekkefølgen som måtte til for å vinne kontrakten. 

Hjerter i utspill ble altså vunnet med esset på hånda. Deretter kom de dårlige nyhetene for en dag da kløver konge ble spilt i stikk to. Nå kom det første essensielle poenget. Spar ess fulgt av spar til stjeling må til for å korte blindemann tilstrekkelig i trumf. 

Deretter var det en viss spenning knyttet til om hjerter til kongen ville holde stikk. Det gikk bra. Jeg diskuterte spilleføringa med Petters makker, Glenn Grøtheim lørdag. Han sa at det egentlig bare var å kreve 13 stikk da hjerter konge holdt stikk!

Posisjonen Petter spilte seg frem til var denneSpar dame spilles fra nord og øst har ikke lengre noe forsvar

Inne på hjerter konge var det bare å spille stående spar. Neste poeng er at det er viktig å kaste kortene i riktig rekkefølge fra bordet. De to sist kortene man skal holde igjen utenom trumfen er ruter ess og den siste hjerteren. 

Om øst fortsetter å kaste ruter i stedet for å trumfe, kastes hjerter fire. Så spilles den siste stående sparen. Om øst kaster ruter, kastes ruter fra bordet. Hjerter til stjeling med bordets fjerde siste trumf følges opp av kløver til dama og hjerter fra hånda opp mot bordets ess-ti i trumf i to korts-posisjonen.

Dersom øst i stedet trumfer, trumfer man over og innkasserer ruter ess. Deretter kløver til dama og samme to-korts posisjon oppstår.

PS! I bulletin 3 sto det at 4 ruter var kontrollmelding. Det stemmer ikke. Det er spørsmål etter ess.