Skeidarprisen utdelt til Ovesen

Prisvinner Jo-Arne Ovesen fikk festivalprisen av Nils Kvangraven

I forbindelse med første spillehelg av seriemesterskapet 2020 fikk Jo-Arne Ovesen utdelt sitt diplom samt gavekort på SKEIDAR i anledning festivalprisen 2019.

NBP retter en stor takk til SKEIDAR som sponser spillprisene i Norge.

Ingunn Uran var ikke tilstede, men får sin pris ved en annen anledning.

Gratulerer.