Beste spill NM par 2022 – Kjell Otto Kopstad

Juryen bestående av Gunn Helness, Morten Thunberg og Vegar Næss fant at Kjell Otto Kopstads spilleføring i Nils Kvangravens «Kjell Otto og Ole comeback med krutt i
spilleføringene» fra bulletin nr. 2 fra parfinalen var finalens beste.

Juryens begrunnelse: «Vi synes  at KjellOtto gjør det beste håndtverket her, å telle opp, lese fordelingen og stole på sine egne vurderinger og gjennomføre prikkfritt er flott. »

Spillet finner du her!