Hei Vegar,

Gratulerer med ledervervet i Norsk Bridge Presse.

Jeg var en av stifterne av organisasjonen, og det var Leif-Erik Stabell også.

Jeg var en slags sekretær under Arne Hofstad og drev vel organisasjonen i praksis. Senere ble jeg gitt tittelen Generalsekretær av Reidar Lien, og jeg ble på 90-tallet gjort til Æresmedlem av NBP.

Jeg var styremedlem i IBPA (International Bridge Press Association) i over 20 år, satt i 2 år som Organisational Vice-President og var President i 8 år. Jeg ble gjort til Ærespresident i IBPA (President Emeritus) sent på 90-talllet.

Jeg har en daglig bridgespalte i Aftenposten.

Håper du får organisasjonen opp og gå igjen.

Vennlig hilsen

Tommy Sandsmark
 

Hei, Vegar,

gratulerer som leiar i Norsk bridgepresse! Den jobben kjem du nok til å gjera bra. Eg hadde den før Nils, og det skal iallfall lite til å overgå min innsats, då eg ikkje akkurat arbeidde veldig hardt for organisasjonen. Men — de tkan nok diverre vera litt tungt å engasjere oss medlemene til tider, diverre, så du må ikkje ta det personleg om folk er veldig langsame med å svare, eller rett og slett er dønn stille …

Ang. spørsmåla du stilte: Personleg har eg vel ei av dei få bridgespaltene som er att i norske aviser, i lokalavisa Gauldalsposten i Sør-Trøndelag, ein gong i veka. Skriv i tillegg litt for BiN. Kan også vera aktuell som bidragsytar til bulletinar o.l., men eg har diverre så mykje å hengje fingrane i at eg ikkje kan tilby meg å gjera gratisarbeid.

Lykke til med jobben!

Med venleg helsing
Erlend Skjetne.

Hei Vegar, VELKOMMEN som leder i NBP! Et godt valg. 

Jeg driver ingen bridgeblogg, og skriver for tida veldig få bridgeartikler, men det kan det bli en endring på seinere.

Det jeg er opptatt av, er at vi alle bidrar for å få fortalt de gode bridgehistoriene - ikke bare de gode bridgespillene. Innimellom gjør Norge det bra i bridge! Og da håper jeg at dere i Norsk Bridgepresse kan bidra med å få vist dette fram i lokalmedia - aviser, radio, tv. Det er dere som kjenner de lokale spillerne og pressen best. Jeg håper vi kan få til et godt samarbeid her, og vi ønsker innspill på hva dere trenger fra Norsk Bridgeforbund når (eller på forhånd?) f. eks. Svein Larsen - Kirsti Johnsen fra din hjemmeklubb vinner 3. divisjon. I bridgeklubben møtes mange ulike personer, og der finnes de gode historiene.

Mediebildet endrer seg. Det har kommet nye plattformer. Vi har mye å gå på i forhold til å ta i bruk disse. Kunne vi rekruttert noen nye til NBP noen som for eksempel kunne tenke seg å lage en videoblogg fra bridgen?

Har bridgen hatt en spesiell betydning for noen dere kjenner nå under korona? Det er mange gode historier vi kan dra fram for å vise fram bridgen til resten av folket (hva gjør de egentlig, de som ikke spiller bridge??)

Det er mange muligheter, håper vi kan gripe noen av dem!

Med vennlig hilsen Marianne Harding
Konsulent Norsk Bridgeforbund
-------------------------------------
Adr.:   Sognsveien 75 A, NO-0855 Oslo
Tlf.:    47 47 94 00 - Mobil:  90 78 90 70
Hei All 

Zia spurte i sin bok “Bridge My Way” hvor langt bridge kunne ta en - han kom seg til Dubai. Jeg tror jeg kan slå den historien

I 1997 var det stridd i rosenes leir i Klassekampen og redaktøren fikk sparken og store deler av redaksjonen gikk av i sympati, deriblant bridge redaktøren. Siden jeg var enig med avsettelsen tilbød jeg mine tjenester gratis for den nye redaktøren Jon Michelet. De takket ja. Dermed var jeg blitt bridge skribent.

I 2000 flyttet jeg til Skottland, men jeg fortsatte å skrive mine ukentlige epistler. I 2003 etter å ha vært borte fra norsk bridge og politisk miljø begynte jeg åp bli litt trøtt av det hele og foreslo at de fant seg en ny skribent. Ukene gikk uten noen løsning og kona mi, en san skotte fra Glasgow spurte meg hvor mye jeg fikk for mine ukentlige artikler - “Ingenting” - “No one does anything for nothing”. Siden jeg viste at på den tia fikk en noe slikt som NOK 300 for en side i BIN så foreslo jeg dette for redaktøren og de sa ja. Dermed var jeg nå i UK lov selvstendig næringsdrivende.

I 2009 ba jeg om ett lønnstillegg og gikk opp til NOK 400 - nok til å dekke ukentlig vin forbruk.

I 2016 skulle Brittene ta stilling til EU så jeg fant tiden inne til å søke om permanent opphold tillatelse. Det skulle jo være grei skuring så jeg fyllet inn den 85 siders lange søknaden i en fei. Avslaget kom ett par måneder senere siden de ikke skjønte på hvilket grunnlag jeg søkte. Jeg måtte bevise at jeg hadde utøvet “Treaty Rights”. Jeg hadde ikke jobbet her, så den muligheten var ikke åpen. Jeg var “self sufficient”, men får å søke på det grunnlaget måtte jeg ha 5 år med full helse forsikring, noe jeg ikke hadde. Den siste muligheten var å søke som “selvstendig næringsdrivende!. Ah HA! Jeg hadde 2000 pund i året som selvstendig næringsdrivende bridge skribent! Dermed kunne ny søknad fylles inn og ett par måneder senere kom min Permanente oppholds tillatelse. To år senere brukte jeg den får å få Settled Status som jeg senere bruket for mitt Britiske statsborgerskap.

Så konas spørsmål om hva jeg fikk for mine bridge skriverier førte til mitt statsborgerskap.

Tror ikke en kan få mye mer ut av bridge enn det!

Ha en fin helg Mvh Espen Gisvold espen.gisvold@gmail.com Phone: +44 (0)1925 658 193 Mobile: +44 (0)7715 927 835
Hei 

Takk for at du tok jobben i norsk bridgepresse. Det er jo slik at man etter hvert opparbeider seg mer og mer fagkompetanse, og jeg håper at du vil få god hjelp på veien. Jeg har også prøvd meg på noen bulletinjobber i fortiden og vet at det er både slitsomt og utfordrende. Jeg skriver sammen med Boye i Dagbladet på tirsdag, fredag og lørdag. I tillegg har jeg ekspertklubben i bin som fast bidrag.

Hilsen Peter (valgkomiteen)


Vegar!

Først og fremst - flott at du vil påta deg å drive organisasjonen videre. Jeg har vært med fra starten, men har ikke vært særlig aktiv de siste årene. Som du kanskje vet, var jeg med på å starte Bin for 45 år siden, men jeg har stort sett holdt til i det sørlige Afrika de siste 30 årene, så har ikke skrevet noe særlig for Boye i det siste. Jeg hjelper Tommy en god del med Aftenposten-spalten, som nå er utvidet til en halvside hver søndag og 1/3 side de andre dagene i uken. Ellers bruker jeg ganske mye tid på å kommentere ukentlige treningskamper for diverse landslag (damene og seniorene, først og fremst, men vi har også noen par fra åpen klasse med) - de får bryne seg på landslagene fra Tyskland og Sør-Afrika hver søndag kveld fremover (vi starter opp neste søndag etter en pause på noen måneder da jeg måtte jobbe med andre ting).

Kommer tilbake til pris-spill etter å ha konferert med Marianne og Harald.

Masse hilsener

Leif-Erik

Hei.

Jeg har fast ukentlig bridgespalte i Fredrikstad Blad. Får tildelt ca 1/2- 2/3 siide, trykk lørdager. Spill, meldinger, medlemsnytt etc.
På hjemmesiden til Fredrikstad BK har jeg en fane kalt FREDRIKSTAD BRIDGE der avis- spalten pluss endel ekstra spill ukentlig legges ut.

Jeg leverte også i ca 20 år sprigespalte til AS Demokraten som tilhører A- pressen. Men da Finn Brandsnes overtok meddaglig spill kunne avisen i stedet bruke hans spill og for 1,5 år siden ble min med lokale meldinger og spill og res.lister fallt . Hadde levert til lørdags-avisen.

Mvh
Tore Farbrot