Ranik Halles Pris | 2005 tildeles Geir Gisnås

Jon Sveindal t.v. utdelte Ranik Halles Pris for 2005 til Geir Gisnås

Komiteen var Harald Skjæran (NBF), Alf Jensen (NBP) og Jon Sveindal (Aftenposten)

Komiteen sier i sin begrunnelse for tildelingen at:

Han har gjennom sitt arbeid som journalist sørget for å få bridge omtalt på lik linje med andre aktiviteter. Han er opprinnelig trønder, og er en hyggelig, omgjengelig og humørfylt person som ikke er redd for å la sine meninger bli hørt.

Han er så vidt vites den første som har fått sin egen bridgespalte på nettutgaven til avisen han skriver bridge for. Vi har sett ham slave i fem år som redaktør av Bridgefestivalens daglige bulletin, og han gjør en flott jobb som redaktør av Bridgeforbundets medlemsorgan, Norsk Bridge.

Geir var forfatter av NBFs 75-års jubileumsbok som ble utgitt i 2007.