Beste spill NM LAG | Rica-prisen 2005 går til Håkon Arild Bergsrud

Lawrence Bjørnå og Håkon Arild Bergsrud var vinnere av Rica prisen 2005

Rica Prisen 2005 gikk til Håkon Arild Bergsrud, journalist var Lawrence Bjørnå. Her følger Bjørnås artikkel:

Dukk på dukk!

I den spennende kampen mellom Moss og Sortland dukket følgende finurlige motspill opp.

Egil Hansen, Moss, skulle spille 3 NT i vest med hjerter knekt ut fra nord. De fleste som overvar BBO syntes det så greit ut, men da hadde de ikke regnet med vikingene fra nord. For her ser vi hva landslaget hadde å bryne seg på da de tapte for dette laget i 6. Runde.

Utspillet ble stukket med kongen i bordet og ruter 10 spilt derfra, ruter dame, konge og første dukk med ruter 4. Inne i vest hadde spillefører sin første prøve som ble liten kløver til esset og ruter 7, ruter 3, ruter 2 fra hånden – og ny dukk!!! Hva nå. Det ble spilt liten kløver til damen og knekten – og avkast av en liten hjerter fra nord!!!

Dette kunne tyde på at han hadde avkastproblemer, f eks K kn x i spar. Hjerter fra syd til damen i vest, som igjen er inne.

Egil valgte å fortsette med en ruter og nord var inne på nieren og kunne godspille hjerteren. Egil er i et dilemma mht hvor spar konge befinner seg og valgte å spille inn nord. Men Bergsrud kunne nå ta sitt hjerterstikk og syd fikk for sin spar konge. Det betydde 1 beit og utgangssving til Sortland. Meget pent.