Festivalprisen | Siv Thoresen med beste spill på festivalen i 2005

Siv Thoresen (SM 2017)

Siv Thoresen fikk festivalprisen for sin fine spilleføring som ble referert av makker Jo-Arne Ovesen, som da vant presseprisen.

Her følger artikkelen

 

Siv åpnet med 4 hjerter på syds hånd, og makker Jo-Arne Ovesen ga seg ikke før kontrakten var 6 hjerter!

Det ser helt håpløst ut, ikke sant? Vest spilte imidlertid ut en liten kløver til liten i bordet og østs knekt! Og det var alt det godeste Siv trengte.

Kan du finne veien til 12 stikk når øst returnerer ruter?

Siv stakk med esset, tok ut trumfen og spilte spar til knekten som sto. Mange vil nå legge alle kortene i en kurv og håpe spar konge sitter dobbel hos vest. De går en stille bet. Men ikke Siv. Hun så en fjern mulighet, og den spilte hun på.

Hun trakk kløver konge fra bordet, og øst stakk over med esset. Hvilken effekt! Kløverholdet var nå isolert til vest, med kløver åtte som trussel i bordet!

Siv trakk trumfen til bunns, og før den siste hadde vest spar konge-ti og kløver dame. Blindemann holdt ess-seks i spar og kløver åtte. Blindemann saket motsatt av vest, og dermed var sekseren hjemme!