Beste spill NM PAR 2005 | Rica-prisen til Boye Brogeland

Boye Brogeland EM 14)

Årets Rica-pris for beste spill i NM PAR ble tildelt Boye Brogeland, journalist var Christian Vennerød.

Her følger artikkelen:

Boye på sporet!

Med bare få runder igjen av NM for par behøvde Boye Brogeland og Erik ”Silla” Sælendsminde noen gode spill. – Vi ligger på femte plass. Det er bare å holde vårt normale nivå, så kommer poengene av seg selv, sa Boye oppmuntrende til makker. Det gikk troll i ord på neste spill, da landslagsparet møtte Ludvig Langedal og Magne Svardal.

Boye oppvurderte hånden sin til en 18-19 grand, og åpnet med 1 hjerter. Silla hevet til to, og Boye viste nå jevn fordeling og alle poengene sine med 2 grand. 3 kløver fra Erik viste kun tre hjerter, men minst 5 kløver. Boye var villig til å gi seg i 3 hjerter, men Erik hadde til 4.

Vest spilte ut ruter ess og konge og Øst la på 2 og 3. Så kom kløver 5, tieren på bordet og sekseren fra Øst. Hva nå?

Boye så at hans valg av åpning, kombinert med systemet, hadde ført dem i en ”kanon-kontrakt”, som han senere uttrykte det. De som åpnet i 1 grand for å vise 15-17 poeng, kunne neppe unngå å komme i tre grand, og de ville gå bet med ruter ut.. (Det var riktig. 28 par gikk 1 bet i 3 grand.) Så her gjaldt det å safe hjem kontrakten! Å spille på 3-3 i hjerter, slik som de andre to som kom i 4 hjerter (og gikk bet) var utelukket for Boye.

Boye hadde råd til å tape et hjerterstikk, så lenge han mistet det tidlig, for da lå det fortsatt hjerter igjen i bordet til å stoppe motpartens ruter. Men her lurte også en fare for kløverstjeling. Hvem hadde eventuelt singel kløver? Hjerterfinessen måtte tas slik at motspilleren som i tilfelle hadde singel kløver, fikk hjerterstikket. Da var kontrakten trygg, så lenge trumfen ikke satt verre enn 4-2.

Jeg så hårene på Boyes armer reise seg. De vibrerte som værhårene på en løve på jakt. Han hadde fått ferten av tre spor som ledet ham i riktig retning i jakten på kløversingeltonen.

  1. Med singel kløver hos Vest, ville han kanskje funnet en melding over åpningen. Vest hadde jo vist ess, konge i ruter. Og det var både muligheter for lang ruter og flere honnører på Vests hånd.
  2.  Øst hadde fulgt på med ruter 2 og 3. Treeren så mistenkelig ut som et Lavinthal til kløver. Uten noen fremtid i kløver, ville vel Øst heller lagt en høy ruter for å få sparskift, eller eventuelt noe mer nøytralt.
  3. Hvis Vest hadde singel kløver, ville jo Øst ha kløver knekt, og kanskje dekket tieren i bordet.

Ergo stakk Boye over den stående kløvertieren sin med kongen for å komme inn på hånden, og så slo han hjerterfinessen direkte med nieren. Den gikk bra! Vest hadde hjerterknekten, og Øst hadde helt riktig singel kløver. 11 stikk og 38 poeng over middels! Værhårene på Boyes arm la seg ikke før etter at neste spill var over.

Spillet så ut som dette: