Beste spill NM PAR 2006 | Rica-prisen gikk til Reidar Hunsdal

Reidar Hunsdal foto: BIN)

Rica-prisen gikk i år til Reidar Hunsdal og Knut Kjærnsrød (journalistprisen). Juryen forteller at det er mye godt håndtverk, men at ingen skiller seg klart ut som mesterlige spill. Av de mange gode spillene som kom inn har juryen valgt ”Skjev grand – men rett resultat” til årets vinner av Rica-prisen:

Skjev grand – men rett resultat

I spill 15 i parfinalen fikk Reidar Hunsdal til et fikst sluttspill mot oss i 3 NT der han hadde tidd fullstendig stille om sparbeholdningen sin:

Med makker Lasse Holen i Vest ble det meldt:

Hjerter knekt hadde vært et godt utspill, men intetanende om sparlasset til høyre, spilte jeg ut spar syv til damen og esset. Spar knekt løp til kongen, og det kom ruter igjen til esset. Spar ti og liten spar til min nier, og nå kon hjerterskiftet. Etter en liten tenkepause hadde Reidar planen klar. Opp med hjerter ess , ruter til hånden og de godspilte sparene. Før den siste så det slik ut:

På den siste sparen var Tor Walle fortapt. Han måtte gå ned til singel kløver konge, og den kom han inn på i neste stikk. Han kunne ta for hjerter konge men måtte avslutte med å spille ruter opp i saks. + 32 var belønningen.

Knut Kjærnsrød fikk journalistprisen i 2006