Festivalprisen | Anders Kristensen vant prisen for 2006

Anders Kristensen fra Harstad vant festivalprisen 2006

Anders Kristensen vant prisen for beste spill under Bridgefestivalen 2006 for et bløffspill fra NM Monrad Lag. Journalistprisen gikk til Tommy Sandsmark.

Her følger artikkelen

Ved det andre bordet gikk nord to bet i hjerterutgang etter ruterutspill.

Da sparutspillet gikk til østs konge, og øst spilte ny spar, så det ganske håpløst ut for Anders også. Når øst kommer inn på hjerter dame, gir han makker en sparstjeling, og kløver ess tar i alle fall beten, eller?

Anders la ut et ugjennomtrengelig tåketeppe da han stakk over spar dame med esset i bordet og spilte en liten hjerter!

Øst må være synsk for å bruke damen. Det var han ikke. Dermed krevde syds tiere vests konge, og øst kom inn på kløver ess i neste stikk. Og spilte spar. Anders stjal med hjerter 9, spilte hjerter til esset og tok resten.

Frekt og solid håndverk!