Ranik Halles Pris | 2008 tildeles Kåre Kristiansen

Kåre Kristiansen - Ranik Halles Pris 2008

Juryen har bestått av Jon Sveindal (Aftenposten), Harald Skjæran (NBF) og Alf Helge Jensen (NBP).

Kåre er en ekte Bergensgutt. Selv om han fikk noen år i Oslo er det Bergen som står hans hjerte nærmest. Han er en respektert bridgespiller med flere gode prestasjoner og har kvalifisert seg til og spilt flere finaler.

Han har med sitt utrettelig arbeid ved å digitalisere bridgelitteratur og samlet dette på www.bridgemagasiner.no skapt et skattekammer for både bridgespillere flest og ikke minst bridgejournalister.

Han har ikke bare fått tak i alt av norsk bridgelitteratur gjennom utrettelig detektivarbeid, både magasiner, bulletiner og klassiske bøker, men også scannet det inn og samlet dette på en felles nettside. Siden vil helt sikkert glede bridgespillere i generasjoner framover.

Kåre har også bidratt som arrangør og ildsjel ved bridgeturneringer, både nasjonale mesterskap og lokale turneringer. Kåre er en dyktig bulletinredaktør og har ved flere anledninger utarbeidet bulletiner ved våre mesterskap.

Kåre har etter prisutdelingen byttet navn til Mathias Beyer.