Til Minne | Knut Palmstrøm (1916-2008)

Knut Palmstrøm

Palmstrøm fikk publisert sin første bridgespalte i Dagbladet 2. januar i 1973. Han overtok etter Erling Wagle.  Det var Palmstrøms makker gjennom 55 år; William B. Herseth, som introduserte han som Wagles etterfølger. Bridgespalten i Dagbladet skulle Knut Palmstrøm føre i pennen i 30 år. Selv antydet han at det var publisert rundt 10 000 spill i denne perioden.

Knut Palmstrøm hadde en annen form på sin bridgespalte. Han skrev sjelden om nye spill, men hadde en mer pedagogisk tilnærming der han brukte historiske spill til å fremme poenger på en folkelig måte. Spalten ble satt pris på av leserne, Palmstrøm var den perfekte spaltist for en av landets største aviser.

I tillegg skrev han to bøker:

  • Moderne bridge: Culbertson – Vienna i teori og strategi (1943)
  • Den store bridgeboka: Culbertsons system (1946).

Moderne bridge» ble trykt i to opplag, totalt 13 000

Som spiller mente enkelte at han tøyde kortene litt vel mye fra tid til annen. Selv begrunnet han det med høye mellomkort; niere og tiere. Dette fikk navnet «Palmstrømske honnørstikk»

Knut Palmstrøm fikk i 2003 tildelt Ranik Halles Pris

Knut Palmstrøm satte spor etter seg ved det grønne bord. Det var en ekte gentleman som nå dessverre er gått bort.