Beste spill NM Lag | Liv Bugge vant Rica-prisen 2008

Liv Bugge (foto: Snorre Aalberg)

Årets Ricapris for lag ble delt ut i NM Mix Lag. Siden det ikke ble rapportert noe spill som fortjente prisen under lagfinalen i Stavanger. Det var Liv Bugge som fikk denne, journalist var Reidar Johnsen.

Flott Oversikt!

Liv Bugge spilte svært godt og aktuelt i dette spillet i NM mix lag.

Utspelt kløver dam e som ble lasjert.. Ny kløver til ess. Ruter til dam en og spar frå bordet. Der øst la i nieren. Liv var sikker på at all honnørstyrke var i vest og gikk opp m ed esset. Hun fikk full valuta for pengene når kongen kom singel. Ny ruter m ot bordet ble stukket m ed esset og vest godspilte så kløven. Liv spilte nå ruter til kongen, spar knekt og spar til kapp m ed åtteren. På spardame var vest skviset og Liv hadde full kontroll slik at det ble 10 stikk (Med 3 kort igjen var ruterknekt markert og 2 hj – aktuelt saket vest seg ned til singelhjerterkonge og Liv så dette og toppet da ut hjerteren!.)

Lasjering, uttopping og innspillsskvis i ett og same spill må væ re. en god søknad til en pris.