Årets spill | Odin Svendsen vant Ernst & Young prisen 2008

Odin Svendsen (Bridgefestivalen 2014)

Odin Svendsen ble den første vinneren av Ernst & Young prisen for årets beste spill. Det var et fint spill som ble omtalt i Dagbladets bridgespalte, men det var kun satt opp pris til spiller.

Her følger artikkelen fra Dagbladet:

Utenfor allfarvei

I begynnelsen av mai ble Englands sterkeste turnering, Schapiro Spring Foursomes, spilt i Stratford-upon-Avon. I semifinalen viste Odin Svendsen både eminent teknikk og kreativitet.

1 spar fra Svendsen viste minst 4-korts spar. Alexander Allfrey doblet for å fortelle om minorfargene, og Simon Gillis redoblet for å vise 3-korts sparstøtte. Én av verdens beste bridgespillere, Andrew Robson fra England, sperret med 3 ruter, men klarte ikke å holde Svendsen og hans skotske makker borte fra utgangen.

Utspillet var hjerter 6, som måtte være en singleton. Svendsen stakk med esset og trakk en ruter fra blindemann til knekten og esset. Vest skiftet til kløver som ble stukket med esset, Øst fulgte med damen. Hvordan ville du spilt videre for å få tak i ti stikk? Øst har ikke stort med honnørpoeng, så hoppet til 3 ruter må være basert på 5-5 i rødt. Han kan i teorien ha singleton spar, men det gir Vest 4-1-4-4, som han neppe ville ha doblet med når han maksimalt har sju poeng (Øst har trolig konge-dame i ruter siden Vest stakk ruter knekt med esset). Derfor bør du legge til grunn at trumfen sitter 3-2, og kløveren 5-1. Løsningen er såpass sjelden at du skal få lov å se hele sitsen før du prøver å kopiere Svendsen:

Tar du for kløver konge, taper du to trumfstikk og to røde stikk. Det hjelper heller ikke gå inn på hånden på en sparhonnør for å stjele en ruter. Da kan du unngå to trumftapere, men taper i stedet to ruterstikk. Odin Svendsen så hva som ville skje, og fortsatte med en liten kløver fra bordet! Dermed hadde han forbindelser til å ta ti stikk (6+2+0+2).

”Well played,” skrøt en imponert Robson.