Årets spill åpen klasse 2010 | Ernst & Young prisen delt ut til Espen Lindqvist

Espen Lindqvist - Boye Brogeland (EM 2014)

Ernst & Young prisen deles ut til årets beste spill i Norsk Bridge. Vinnerspillet for 2010 ble utført av Espen Lindqvist, journalistprisen gikk til Boye Brogeland.

Her følger artikkelen:

Merrimac coup

Dagens spill inneholder et kjent coup, utført av Espen Lindqvist

Lindqvist satt Vest og spilte ut ruter dame. Makker la styrke med toeren for å vise tieren (eller esset), og Syd fulgte med femmeren. Hvordan ville du ha planlagt motspillet som Vest?

Syds hopp til 2 spar var utgangskrav, så han måtte ha en meget sterk hånd. Lindqvist regnte derfor med at Syd hadde alle essene. Siden Syd ikke hadde støttet hjerteren, var det sannsynlig at han hadde hjerter ess singel, noe som medførte at Øst hadde damen dobbel. Dermed lå det an til at spillefører kunne forsyne seg med seks hjerterstikk.

I 1898 ofret USA kullskipet Merrimac for å stenge spanjolene inne i havnen i Santiago, Cuba. Lindqvist foretok den samme bridgemessige manøveren da han skiftet til spar konge i stikk to! Dermed måtte hjerterfargen seile sin egen sjø, og spillefører ble holdt nede på ti stikk istedenfor tolv.