Pris for Beste Spill NM LAG 2010 tildeles Vidar Smith

Vidar Smith (SM 17)

Prisvinner ble Vidar Smith, juryen besto av Ivar Skjold, Kåre Beyer Kristiansen og Sigmund Ivar Bakke

Journalistprisen ble delt mellom Jon Sveindal og Geo Tislevoll

Juryens begrunnelse er som følger

Vidars utspill som var godt gjennomtenkt ”drepte” spilleførers opplagte muligheter til å vinne den meldte slemmen. Vidar kan se at han tar bort nødvendig inntak i bordet til å godspille og hente hjerterfargen. Selv om han kan ”lese” seg til kløver E-D i bordet, krever det mot å faktisk spille på det – kløver dame kan jo være hos spillefører.

Her følger artikkelen slik det ble skrevet om i bulletinen:

Vakkert utspill!

Fortalt av Anders Kristensen (motspiller)

Vidar Smith i Syd skulle spille ut mot 6 spar. Det Vidar vet er at Vest har 6/7 hjerter, renons i ruter og en 15+ hånd. Etter meldingene så er det vel nesten 100% sikkert at Vest har AQ i kløver. Vidar ser jo at en eventuell hjerter kapp går og ønsker å ta ut bordet sin innkomst i stikk 1. Derfor kløver syv ut!

Jeg var spillefører og tok kløverkappen i stikk en. Som vi nå ser fikk jeg ikke godspilt hjerterfargen og ruffet ruter + hentet hjerteren med kløver ut. Skal jeg vinne kontrakten må jeg krype ned på kløver 10!!!

Kjempeflott utspill av Vidar Smith. Da må man bare ta av seg hatten og gratulere. PS! Jeg var eneste spillefører som gikk bet i 6 spar.