Årets spill Ernst & Young prisen 2012 åpen klasse tildelt Geir Olav Tislevoll

Geir Olav Tislevoll (festivalen 2007)

Ernst & Young-prisen 2012

Vi er svært fornøyde og glade for at firmaet fortsatt stiller opp med prisen for årets spill, og denne gang var det gledelig nok mange sterke kandidater som var med og kjempet om penger og ære.

Juryen bestod i år av Knut Kjærnsrød og Alf Helge Jensen.

Førsteplassen gikk til Geir Olav Tislevoll for et spill som kanskje ikke er så spektakulært, men der spillefører serverer en liten lekkerhet som ingen av oss kan si at vi har sett maken til, og som sikkert de færreste ville tenkt på.

Geir Olav Tislevolls vinnerspill ble rapportert av Jon Sveindal, under overskriften “En liten delikatesse”.

Hvordan spiller du 4 spar med liten hjerter ut fra vest?

Du stikker Østs knekt med esset og ser fire mulige minortapere. Med honnørene fordelt, har du to rutertapere hvis du må spille fargen selv. Øst følger på tre runder trumf. Hjerter konge og hjerter til damen avslører at Vest startet med fire i den fargen. Så du spiller kanskje kløver mot kongen? En ren 50%-sjanse?

Det satt slik:

Vest får for esset, og kan ta knekten før han frir seg i hjerter. Den stjeles, og Syd får to rutertapere – én bet. Geo Tislevoll spilte hjerter til stjeling og en liten kløver fra hånden mot bordets tier! Det virker nesten naturstridig, men var utvilsomt beste plan. Forsvaret kunne ta to kløverstikk, men måtte så enten åpne ruterfargen eller spille til dobbeltrenons. Og hvis Øst har kløver ess, ville kontrakten vært vunnet selv når han også har begge ruterhonnørene!