Prisen for Beste spill NM LAG 2012 ble vunnet av Geir Brekka

Geir Brekka (SM 16)

I tredje runde kom spillet som ble kåret NMs beste. Geir “Kaninen” Brekka vant prisen for sin spilleføring, og Geo Tislevoll vant journalistprisen for sin artikkel i bulletinen:

Ann Karin Fuglestad (vest) åpnet med 1 kløver, og Geir Brekka sa 1 grand som viste 10-12hp. Fuglestad løftet til 3 grand, og syd spilte ut spar 10. Brekka stakk med esset og spilte kløver knekt som nord vant med kongen.

Tilbake kom spar knekt til kongen. Nå spilte Brekka ruter konge og ruter til esset fulgt av en ubesværet finesse med ruter 10.

Det var vel og bra gjettet, men det var fortsatt bare åtte stikk. Syd kastet en hjerter på den tredje ruteren.

Dette var igjen;

På ruter dame måtte syd holde en hjerter om ikke spillefører skulle få en sjanse til tre stikk ved å spille liten til esset og knekten fra bordet som pinner ut syds tier. Syd holdt tre hjerter og kvittet seg med kløver dame. Nå ville nok mange av oss tatt hjerterfinessen med knekten for det niende stikket, men da ville det blitt to bet slik det sitter.

Brekka spilte imidlertid liten hjerter til esset og spar 7 fra bordet! Syd fikk komme inn, og avslutningen var at han måtte spille hjerter fra tieren dobbel. Med kn-9 i bordet og K-8 på hånden fungerte den kombinerte saksen, og med to hjerterstikk var det utgang til bokføring.

Kun et par til noterte vunnet utgang (Ovesen-Sætre, Tromsø), men ved det bordet kom det ruterutspill fra nord.