Årets spill | Ernst & Young-prisen 2015 juniorklassen tildelt Christian Bakke

Christian Bakke

Juniorprisen går til Christian Bakke for et spill omtalt av hans far Tor Bakke under tittelen “Guttungen vinner 7 spar”. Det skriver seg fra årets Trondheim cup, og ble lagt ut på Snorre Aalbergs blogg.

1 hjerter var overføring og viste minst fire spar. Etter tre cuebids viste 5 kløver null eller tre av fem ess. 5 grand viste at alle nøkkelkort var på plass, og 6 ruter viste ruter konge.

Flere spillere kom i 7 spar, som er forholdsvis hardt meldt, men juniorspilleren Christian Bakke var den eneste som spilte hjem storeslemmen. Etter hjerter ut til esset fulgte spar konge og ess, som avslørte 4 – 1-sitsen i trumf. De fleste spilte nå på 3 – 3-sits i ruter, men ble overtrumfet og gikk opp til to, tre beter. Christian fant imidlertid en mer sjanserik spilleføring.

Det er like sannsynlig at kløverfargen sitter 3 – 3 som at ruterfargen gjør det, så han fortsatte med tre toppstikk i kløver. Hadde farget sittet jevnt, kunne han ha kastet hjerter i bordet og stjålet
en hjerter, som ville sikret tretten stikk. De som spilte på ruteren 3 – 3 hadde ingen tilleggssjanse på kontrakten, men Christian så muligheten om kløveren ikke satt jevnt. Han godspilte kløveren
med en stjeling, tok spar knekt og spilte seg hjem på ruter, og trakk ut den siste trumfen. Ikke uventet hadde sør konge, dame i hjerter etter sin innmelding, og også lengden i ruter siden han var
kort i begge de svarte fargene.

Da femte kløver ble innkassert, var sør skvist. Han måtte kaste sine hjerterhonnører for å hindre at bordet tok to ruterstikk til slutt, men da sikret hjerter knekt det nødvendige ekstra stikket.