Årets spill 2015 | EY-prisen tildeles Boye Brogeland og Espen Lindqvist

Espen Lindqvist - Boye Brogeland (EM 2014)

I samarbeid med det internasjonale selskapet EY – i denne sammenhengen representert ved bridgespiller Olve Gravråk – deler Norsk Bridgepresse hvert år ut en pris for beste norske spill, kalt Ernst & Youngprisen.

Aktuelle spill må ha blitt publisert i en offentlig tilgjengelig bridgepublikasjon på papir eller nett, og må deretter innrapporteres til NBP. Førstepremien er kr. 5000, kr. 3000 til journalist. Det utdeles også en andrepremie, og en egen juniorpris.

Juryen i år har bestått av Alf Helge Jensen og Kristian Barstad Ellingsen, med Erlend Skjetne som en joker.

Etter grundig vurdering har juryen kåret  Boye Brogeland og Espen Lindqvist til vinnere av 1. premien for årets beste norske spill. Det aktuelle spillet skriver seg fra Åpent EM par i Tromsø, og er ført i pennen av Knut Erik Ljung under  tittelen “Mesterlig motspill”.

Hva spiller du ut fra denne hånden etter det gjengitte meldingsforløpet?

Boye trodde at det kunne være fem hjerterstikk og seks kløverstikk å hente for motparten. Hvis en motspiller hadde ruter ess, og det i tillegg fantes stjelemulighet i ruter hos blindemann, var det ikke utenkelig at spillefører kunne hanke inn alle stikkene. Boye valgte derfor å spille ut spar ess, og kunne deretter vurdere om det ville være riktig å gå tilbake til ruterfargen. Etter utspillet av spar ess var dette hva han så

Espen la spar fire, styrke, under esset. Hvordan fortsette?

Her kunne det være avgjørende å cashe ruter ess om Espen hadde det kortet. Etter meldingene ville spillefører trolig ha to av tre nøkkelkort (hjerter konge, ruter ess og kløver konge), mens Espen hadde det siste. Med ruter ess ville han lagt svakhet i spar for å oppfordre til å skifte farge. Styrkekastet sa ikke stort annet enn at han ikke hadde ruter ess.

Spillet så slik ut

Boye fortsatte med en liten spar som spillefører stakk med kongen. På hjerter ess la Boye hjerter ti som lavinthal, for å fortelle Espen at det var i spar og ikke ruter sidestikket deres lå. Gunev spilte hjerter ni til knekten, fulgt av kløver til damen. Boye la kløver sju for å vise trekortsfarge; fra ti, åtte, sju, liten ville han lagt åtteren. Den lasjerte Espen med konge, ni blokk! Spillefører hadde nå to muligheter for tolv stikk. Med 3 – 2-sits i kløver kunne han ta for kløver ess og stjele god kløveren, og ha hjerter dame som inntak til tre kløverstikk og tolv stikk totalt. Men med 4 – 1-sits i kløver kunne denne spilleføringen føre til bet, hvis Espen stjal kløver ess. Alle indikasjoner – Espens sperremelding, sparutspill istedenfor mer normale ruter, Espens styrkekast i spar og det at kløver dame holdt stikk – tydet på at kløver konge var hos Boye. Gunev spilte derfor hjerter dame som han stakk over med kongen, for så å ta en ny kløverfinesse. Da denne tapte til kongen, var bordet dødt! Espen skiftet ruter til Boyes dame. Etter å ha tatt for spar dame var riktig nok Boye innspilt, men én bet ga 90 % score, 45 av 50 mulige poeng.

Boye var den eneste i feltet som spilte ut spar ess, og 18 av 19 andre spilleførere i 4 hjerter fikk enten elleve eller tolv stikk!