Festivalprisen 2015 tildelt Fredrik Helness

Fredrik Helness

Det er fast takst at det under Norsk Bridgefestival deles ut en pris for beste spill. I år var Bridgefestivalen erstattet av Åpent EM, men tradisjonen holdes i hevd med en “festivalpris” til beste spill under Åpent EM og Ungdoms-EM.

Juryen har bestått av Vegard Brekke og Erlend Skjetne. Etter gjennomgang av en rekke kandidater, der de fleste var noen lunde tradisjonelle skviser, innspill og lignende, bestemte juryen seg for å at en ganske type spill for en gangs skyld fortjente en pris: I vinnerspillet stod junior Fredrik Helness – sønn av en ikke ukjent far – for et genialt lavinthalsignal!

Her følger Erlend Skjetnes artikkel:

Spillet skriver seg fra EM mix par.

Sør åpnet 1 ruter. Vest valgte naturlig nok å melde inn 2 kløver, og nord sa 2 hjerter. Helness i øst støttet makkeren til 3 kløver, og sør gjentok ruteren. Vest  hoppet til 5 kløver, men nord avsluttet meldingsforløpet med 5 ruter. Ut kom kløver ess. Når det ligger singelton i utspillsfargen i bordet, er regelen at man skal gi makker et lavinthalsignal, altså indikere med høyt eller lavt kort hvilken farge man ønsker skift til. Her ville nok de fleste lagt den mellomstore femmeren, for å si at man ikke har noen preferanse mellom spar og hjerter. Vest kan ikke vite annet enn at makker ikke har spar ess, og skifter vel dermed til en hjerter eller kanskje trumf. Men Helness i øst tenkte dypere: Han så selv på fire små hjerter, hvilket betyr at fargen må være tilnærmet løpende for spillefører, så hvor skal beten komme fra? Har vest spar ess er jo beten opplagt, men har hun spar konge, er den eneste betesjansen at spillefører gjør et feilvalg i spar.
Dermed la Helness kløver knekt under esset, en klar oppfordring til sparskift. Vest skiftet lydig spar to, og man kan ikke klandre spillfører for å legge liten i bordet, i håp om motsatt fordeling av sparhonnørene. Da knekten krevde esset var det over og ut; forsvaret hadde beten på spar konge idet de kom inn på ruter ess. Det å finne påspillet av kløver knekt i høyt tempo ved bordet, er imponerende. Bare en liten tenkepause i første stikk vil fort kunne avsløre hele svindelen.

Prispengene til spilleren er kr. 1.500, gitt av Norsk Bridgeforbund.

Egentlig er det også en journalistpris på kr. 1.000, gitt av Norsk Bridgepresse. Men da Erlend Skjetne var med på å velge ut vinnerspillet, samtidig som det var han selv som omtalte spillet i lokalavisene Gaula og Gauldalsposten, er det besluttet at journalistprispengene i år ikke utdeles.