Årets spill 2019 – junior | Christian Bakke

Christian Bakke

Norsk Bridgepresse står for utdeling av de gjeve prisene Årets Spill. Det konkurreres i to klasser, Junior og Åpen klasse. Alle spill som er publisert i spalter, bøker, magasin, blogg, bulletin eller tilsvarende kan nomineres.

Juryen har bestått av Agnethe Hansen Kjensli, Leif-Erik Stabell og Harald Berre Skjæran. Prisen er sponset av Møbelhuset SKEIDAR og består av diplom samt et gavekort til spiller på kr 2.000 og journalist på kr 1.000.

SKEIDARPRISEN for beste spill av en juniorspiller 2019 tildeles Christian Bakke for spilleføringen i 4 spar i Scandic Maritim Cup i Haugesund, turneringen ble spilt i oktober.

Spillet ble omtalt av GeO Tislevoll som vinner Journalistprisen.

Her følger omtalten klippet fra Geos glimrende blogg på www.bridge.no.

Christian Bakke

I helgen gikk lagturneringen Scandic Maritim Cup av stabelen i Haugesund. Det deltok 33 lag, og Bergen Akademiske BK (BAK) vant overlegent med spillerne Tor Bakke, Jim Høyland, Christian Bakke og Bjørn Olav Ekren.

I et av spillene fant Christian Bakke et spektakulært poeng i spilleføringen.

Nord er i 4 spar etter at vest åpnet med 1 hjerter i tredje hånd, og nord hoppet direkte til 4 spar. Ruter konge kommer i utspill. Kan du ved å se på kun N/S sine kort se hva som nøkkelkortet her er du en fantastisk spiller/analytiker.

La oss se på alle fire hendene

Bakke stakk den utspilte ruter konge med esset. Det ser unektelig svært vanskelig ut i denne utgangen, men kløverfargen gir håp for å bli kvitt flere tapere, og at ruteren faktisk sitter 1-6 hjelper på siden øst ikke har noe inntak.


Fortsettelse ble kløver konge. Hvis vest stikker den går det greit for spillefører. Han kommer over til syd på spar konge og kan ta to store kløver med avkast av en ruter og en hjerter, så enda en kløver. Vest kan da trumfe, men det går på bekostning av trumfstikket hans, og det blir ti stikk.


Vest fant imidlertid beste motspill da han lå unna med esset da kløver konge ble spilt. Da får spillefører ingen kløvertaper, men i stedet får han flere tapere i rødfargene.


Etter at kløver konge ga stikk spilte Bakke spar 5 (merk det, ikke toeren!) til kongen og kløver dame som ble dekket med esset og trumfet hos nord. Hva han trumfet med? Hva spiller det for noen rolle, spør du kanskje?


Jo, spillefører må trumfe med sekseren (eller en høyere spar) og gjemme spar 2 for å vinne kontrakten! For nå blir fortsettelsen spar ess og mer spar. Normalt vil da vest ha igjen spar dame-knekt og får to trumfstikk, og han er etter de stikkene innspilt og må spille unna hjerter konge. Hjerter dame gir det «livsviktige» inntaket til syd, og kløverstikkene gir avkast for de resterende taperne i rødfargene. Spillefører taper to stikk i spar, ingen i hjerter og ingen i ruter, og etter denne utviklingen ingen taper i kløver(!). Så det blir elleve stikk på denne måten, ti stikk hvis vest vinner med kløver ess tidlig!


Å lasjere med kløver ess var imidlertid et godt forsøk, for vest har et mottrekk mot innspillet. Eller han har enda et godt forsøk i alle fall:

Vest kan legge en stor spar under spar ess. Idet spillefører fortsetter med spar har i så fall vest en stor og en liten spar igjen og kan forsøke å sette inn nord igjen. Det koster vest ett trumfstikk, men motspillerne får om det lykkes tre stikk tilbake! For i så fall er det nord som blir innspilt og må spille hjerter eller ruter, og spillefører ender opp med å tape to stikk i hjerter, ett i ruter, kun ett i trumf og totalt fire tapere – en bet i kontrakten.


Å kvitte seg med en stor spar under esset og med vilje gi bort et av trumfstikkene sine er et vakkert motspill av vest, men siden Bakke var så forutseende at han spilte spar 5 til kongen og trumfet kløver med sekseren har han enda et mottrekk som gjør at alle vest sine forsøk var forgjeves. Slik ser nemlig kortene ut idet spillet har gått slik, og vest har prøv å få til et fantastisk motspill:

Vest har altså dukket med kløver ess (beste motspill) og elegant fulgt med en stor spar under esset. Idet nord spiller spar 10 vinner vest med damen og forsøker å fri seg med treeren. Men Bakke har gjemt unna toeren (!) til denne situasjonen og følger enda mer elegant med den under treeren! Dermed blir vest fortsatt inne. Han ville ikke ha mer enn ett trumfstikk, men ble tvunget til å få to og må gi spillefører den nødvendige hjerterfavøren til slutt.


Hvis da du leste starten av denne artikkelen og fikk spørsmålet mitt om hva som var nøkkelkortet kjapt sa spar 2 kan du sende meg en e-post, for da kan jeg veldig godt tenke meg å spille en turnering med deg…

Geo Tislevoll med Ranik Halles Pris 2007

Juryens kommentar

Christian Bakke viser flere eksempler på god teknikk i dette spillet. At han stikker med ruter Ess og legger ned kløver Konge i stikk 2 er vel som forventet – han har jo ikke noe særlig annet å spille på. Når kløver Konge beholder stikket, har han derimot et problem. Hvis Øst har en spar mer istedenfor ruterknekten:

er vinnende spilleplan å fortsette med ruter etter å ha fått for spar Konge. Øst kan ikke stikk opp uten å godspille rutertieren i bordet, så Vest får for knekten. Deretter går spillet på samme måte.

Hva er så mest sannsynlig – at Øst har KD975 i ruter eller at han har KDkn975? Uten en svak 2-ruteråpning på repertoaret fant Bakke ut at 6-korts ruter er mest nærliggende, siden Øst sannsynligvis hadde spilt ut makkers farge hvis han ikke har et opplagt ruterutspill. Derfor viste han god teknikk ved å fortsette med spar 5 i stikk 3. Gode spillere vil ofte automatisk ta vare på det minste kortet i en langfarge – både fordi det av å til kan komme til nytte, og fordi det noen ganger kan rote til motpartens signaler.

Det må nevnes at Vest ikke avblokkerte en sparhonnør denne gangen, men det forringer ikke Bakkes plan. Vest kan opplagt argumentere med at han visste at spilleføreren hadde tatt vare på toeren slik at en avblokkering ikke ville føre frem – tvert imot kunne et slikt spill kanskje vekke spilleføreren hvis han ikke allerede hadde planlagt et innspill. Noe Bakke utvilsomt hadde gjort for lenge siden.

Et verdig vinnerspill som også nådde langt opp i åpen klasse.