Årets spill 2019 Åpen klasse | SKEIDARPRISEN tildelt Tor Eivind Grude

Tor Eivind Grude (SM 17)

Bridgepresse deler ut prisen for årets spill i Norge. Prisen er sponset av Møbelhuset SKEIDAR og består av diplom samt et gavekort på kr 5.000 til spiller og på kr 2.500 til journalist.
Juryen har bestått av Leif-Erik Stabell, Agnethe Hansen Kjensli og Harald Berre Skjæran.

Tor Eivind Grude vinner prisen for sin spilleføring i 4 hjerter i 5.rundekampen mot Tromsø. Prisen er et gavekort på Møbelkjeden SKEIDAR på kr. 5000,-.

Spillet ble omtalt av Kristian B Ellingsen i bulletinen under NM-finalen i mai. Kristian vinner derfor journalistprisen som også er sponset av Møbelkjeden SKEIDAR og er et gavekort på kr. 2500,-.

Her følger Kristian sin artikkel

Tor Eivind finner den vinnende varianten

av Kristian Barstad Ellingsen

Tor Eivind Grude har tipset redaksjonen om dette interessante spillet som dukket opp i femterundekampen da Studentenes BK reiste nordover og møtte Tromsø BK 1 (Peter Marstrander, Rune B. Anderssen, Jan Einar Sætre og Are Sivertsen).

Tor Eivind spilte for anledninga med Petter Eide, og førstnevnte ble spillefører i 4 hjerter i syd med følgende ressurser til rådighet:

Utspillet fra vest var kløver konge. La oss høre hvordan Tor Eivind tenkte

Det var fristende å dukke, men hadde han spilt offensivt ut fra Kx kunne det skape en dum variant med ny kløver i stikk to. Kløver konge gikk til esset og stjeling!

– Så kom liten spar i vri, og den måtte jeg vinne på hånden. Deretter to runder trumf og positive nyheter da begge fulgte. En opptelling nå gav åtte stikk, seks i hjerter i tillegg til to ess.

– Kløveren var det ikke mulig å godspille da vest satt igjen med D1085, og jeg hadde gitt bort ett stikk allerede. Dermed så det nærliggende ut å spille ruter til dama, og hvis den står seile spar dame.

– Denne planen fungerer bare hvis begge kuttene går, da det må kastes kløver hvis spar dame dekkes! Siden jeg konkluderte med at øst måtte ha spar konge for at kontrakten skulle stå, så jeg på om det var mulig å forbedre sjansene mine. Det var da nierne i bordet viste seg å ha stor verdi. Jeg spilte ruter til nieren! Nå var øst innspilt og måtte enten spille ruter opp i ess-dame eller spar opp i dame-knekt-ni. Deretter kunne jeg godspille enda ett sparstikk for ti stikk totalt. Denne tilleggsvarianten ble belønnet med utgangssving i hus da øst hadde begge kongene.

Merk at spillefører på grunn av manglende inntak i bordet må kaste kløver idet sparen godspilles. Øst er inne og har bare spar og ruter igjen, og har ikke annet valg enn å slippe blindemann inn slik at spillefører får hentet et tilstrekkelig antall stikk. Om man spiller ruter til dama kan øst fri seg i ruter, og spillefører blir etter hvert innspilt på hånda uten å bli kvitt et tilstrekkelig antall kløvertapere.

Kristian B Ellingsen i NBPs tjeneste (NM lag 2018)

Juryens kommentar

Dette spillet har vært omtalt flere steder, men juryen falt ned på å gi journalistprisen til artikkelen som sto i første bulletin i NM-finalen for lag – ikke minst fordi hovedpersonen selv kom til orde her. Hele spillet så slik ut:

Kløver Konge ut fra Vest, som gikk til Esset og stjeling hos Øst. Med åpne kort kan Øst nå bete kontrakten ved å returnere ruter knekt, men det er et nokså søkt motspill, og ville ha vært katastrofalt hvis Vest mot formodning skulle hatt spar Ess og Syds kløver er tettere. Så Øst kan ikke godt gjøre noe annet enn å spille spar i stikk 2.

Grude nevnte at han var inne på å dukke utspillet (noe som ikke ville ha gitt Øst sjansen til å bete ved å spille ruter i stikk 2), men var redd for at Vest hadde spilt ut fra Kx. Det er imidlertid ikke den største faren ved å dukke. Hvis Vest har 4-korts kløver og Øst 4-korts hjerter, har man brukbare vinnersjanser ved å spille på omtrent samme måte som nå hvis man stikker utspillet. Dukker man derimot kløverkongen og får ruterskift fra Vest, kan man ikke godt ta ruterfinessen i stikk 2 (da kan det jo bli bet selv om både kløveren og hjerteren sitter rundt). Men nå blir det minst 4 tapere hvis verken kløveren eller hjerteren sitter rundt. Så det er utvilsomt riktig å sette i kløver Ess i første stikk selv om man med åpne kort må dukke denne gangen for ikke å gi motparten en sjanse.

Med trumfen 2-2 kunne Syd etter hvert spille seg frem til følgende stilling ved begge bord:

Hvis Vest har ruter Konge, kan Syd nå vinne kontrakten ved å ta ruterfinessen og gjette på hvem som har sparkongen. Hvis det er Øst, kan ha la han spardamen seile, men hvis Vest har blanket spar Konge, må Syd isteden ta for ruter Ess og trumfe en spar på hånden, for så å sluttspille Vest i kløver. Ved det andre bordet valgte Syd denne løsningen, som alt i alt har rundt 30% vinnersjanse. Øst kunne nå stikke med Kongen og fortsette i ruter, og Syd var sjanseløs.

Grudes spilleplan med en ruter til nieren, derimot, forutsatte bare at Øst hadde spar Konge – hvordan ruteren satt var irrelevant. Etter å ha fått for ruter 10 kunne Øst bare få for sparkongen før eller senere. Et elegant og originalt sluttspill og en vel fortjent Skeidar-pris.