Ranik Halle Utnevnt til Æresmedlem i NBP

Ranik Halles gratuleres med æresmedlemskap av forman i NBP Arne Hofstad

Grunnlegger av Norsk Bridgepresse, Ranik Halle, ble på NBPs årsmøte i 1981 utnevnt til æresmedlem.

Ranik Halle var en av de absolutt mest kjente og aktede bridgepersonlighetene i Norge fra 4o-tallet og til sin død i 1987. Han var en meget produktiv bridgeforfatter der «Familien Iversen ved bridgebordet» står som en av de virkelige perlene. Han var redaktør av bridgespalten i Aftenposten i en årrekke.

Som leder av NBFs informasjonsutvalg tok han initiativ til å stifte Norsk Bridge Presse i 1976 og var formann der fram til 1979. Han var også æresmedlem i Norsk Bridgeforbund.