Beste spill NM Lag 1981 | DnC-prisen gikk til Per Aronsen

Per Aronsen

Prisen for beste prestasjon ble sponset av Den norske Creditbank. Juryen besto av Svein Hjalmar Andreassen, Louis Andre Strøm og Alf Thorsen. Prisen ble gitt til Per Aronsen for hans fine motspill fra 4. runde. Presseprisen gikk til Tommy Sandsmark.

Her følger spillet

 

Alf Jensen i øst spilte ut ruter seks. Spilleren gikk opp med esset og spilte en liten ruter. Nå gjorde Per Aronsen det første riktige: han stakk med tieren. Per fortsatte korrekt med spar til Alfs ess, returen var en ny spar til Nords nier. Spilleren tok nå for kløver ess og fortsatte med en kløver til stjeling med spar 10. Deretter en hjerter til åtteren og knekten. Øst la ned ruter konge som ble stjålet av Nord med spar dame, stilling var:

 

Inne på hånden spilte Nord kløver fem til stjeling med spar knekt.

Per Aronsen trumfet også, men med fireren! Dermed unngikk han å bli skvist i de røde fargene. Deretter var det bare for han å kaste etter blindemann og nord måtte gå en bet.

Ve det andre bordet spilte Per Jonassen hjem 4 spar slik at Aronsens pene motspill innbrakte 12 IMP til Vadsø, i klubbens sensasjonskamp mot Upper Ten.